header image

Contact

  • Voorzitter : Fons Arens 06-10680796, Dorpsstraat 714, 1566EP Assendelft
  • Secretaris : Anita Zoetemeijer 06-17447736, Burg. Verstegenstraat 4A, 1551TD Westzaan
  • Penningmeester : Carla Vels 075-6312248, Cederstraat 13, 1521VH Zaandam
  • Redactie : Pim Bos 075-6158852, Onegastraat 49, 1506NW Zaandam

Lidmaatschap :

Afdelingslidmaatschap Zaanstreek/Waterland € 22,50

NL38INGB0002807389 T.n.v. Penningmeester Succulenta Zaanstreek

Contactpersonen :

  • Ledenadministratie Carla Vels 075-6312248
  • Maandblad Pim Bos 075-6158852

Onze locatie

Onze bijeenkomsten houden wij 8 keer per jaar op de eerste vrijdag van de maand. Zie het afdelingsblad voor de juiste data.